Monopoly Texel

Speelbord Monopoly Texel

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Wanneer u een spel koopt steunt u de volgende drie initiatieven: 


Stichting Blied

In 1999 werd ‘Stichting Blied’ opgericht door de ouders van zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hun doel was het realiseren van een kleinschalige woonvorm waar hun kinderen met begeleiding zelfstandig zouden kunnen wonen: op Texel, in hun eigen vertrouwde omgeving. Omdat het moeilijk was een geschikte plek te vinden op het eiland ontstond bij de ouders het plan om zelf een Begeleid Wonen Project op te starten. In nauwe samenwerking met woningbouwvereniging Woontij werd een mooie locatie gevonden aan de Burgerhoutstraat in Den Burg, op steenworp afstand van het centrum. Vijf jaar later, op 3 december 2004 was hun doel bereikt en namen zes bewoners hun intrek in een eigen appartement met een zit/slaapkamer en badkamer. Daarnaast kunnen de bewoners terugvallen op een gezamenlijke woonkamer met keuken waar ook dagelijks samen gegeten kan worden. Zorgverlener ’s HeerenLoo is verantwoordelijk voor de directe zorg en begeleiding. Deze is afgestemd op individuele behoeftes en gericht op het verder ontwikkelen en bevorderen van de zelfstandigheid.


Nu, ruim tien jaar later, heeft dezelfde groep ouders opnieuw plannen ontwikkeld voor nieuwbouw. ’t Bliedhuus, zoals de woning inmiddels is vernoemd, bleek te klein van opzet om 24-uurszorg te kunnen blijven bieden. De oplossing werd gevonden in de bouw van twee geschakelde woningen aan de Burdetstraat, eveneens nabij het centrum van Den Burg. De in totaal 14 appartementen gaan plek bieden aan evenzoveel Texelaars. Dat betekent 8 nieuwe bewoners naast de huidige groep en ook een uitbreiding van de stichting met 16 ouders. Voor zowel de ouders als hun kinderen en het team speelt nadere kennismaking in de voorbereidingen een grote rol. Door regelmatig gezamenlijke activiteiten te organiseren, leven we met ons allen toe naar de grote verhuizing in 2016!


Nu staan we voor een volgende uitdaging: geld bijeenbrengen om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en tuin mogelijk te maken. De individuele appartementen worden door de bewoners en hun ouders zelf ingericht, maar een groot deel van de gemeenschappelijke voorzieningen hopen wij met behulp van diverse fondsen en sponsoracties te kunnen bekostigen. Wij hopen van harte dat we dankzij de sponsoring van Rotaract Texel een eind op weg worden geholpen.


Verloskundigen praktijk Texel
"We willen jullie verloskundigen praktijk graag ondersteunen!"

Met deze uitspraak werden Petra en ik onlangs verrast door Rotaract Texel. Kippenvel van blijdschap en dankbaarheid, wat enorm fijn! We hoefden niet lang na te denken waar het geld voor gebruikt zou moeten worden.
 
Al lang staat er een CTG apparaat op ons verlanglijstje.  Met de aankoop daarvan zouden we de kwaliteit van onze verloskunde op het eiland weer een tandje hoger kunnen schakelen.
 
Ik zal in het kort proberen uit te leggen waarom dit zo een belangrijke aanwinst is.
 
Het apparaat biedt de mogelijkheid de conditie van de baby weer te geven door middel van een hartfilmpje in combinatie met het registreren van bewegingen van de baby en eventuele weeënactiviteit van de baarmoeder.
Door het aflezen weet de verloskundige (of gynaecoloog) hoe het staat met de conditie van de baby.
 
Vrouwen die extra bewaking nodig hebben omdat hun baby risico loopt op complicaties moeten normaliter voor deze CTG-bewaking soms meerdere malen per week naar het ziekenhuis bij groeiachterstand in de zwangerschap, zwangerschapsdiabetes, verhoogde bloeddruk of bij verminderd leven voelen en overtijd raken.
 
Het apparaat geeft dus de mogelijkheid de baby nog meer nauwkeurig te bewaken, in de buik bij de moeder. Het maakt het voor ons zorgverleners mogelijk om iemand op het juiste moment door te sturen naar het ziekenhuis, het voorkomt onnodig reizen naar de kliniek.
 
Ik heb de gynaecologen van het Gemini, die om de week al in onze praktijk spreekuur draaien, op de hoogte gebracht en zij zijn enthousiast dat wij in de gelegenheid worden gesteld om op het eiland deze vorm van diagnostiek te bedrijven.
 
Net als ons zien zij dit als een aanwinst voor Texel, een kwaliteitsverhoging voor onze gezamenlijke zwangere dames op het eiland.
 
Verloskundige
Theda Niehoff

Hospice Texel

Mensen sterven het liefst thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving te midden van hun familie en vrienden. De zorg die in deze laatste fase nodig is, overschrijdt soms de mogelijkheden. Familie, vrienden, buren, huisarts en thuiszorg doen wat ze kunnen, maar hun inzet is aan fysieke en mentale grenzen gebonden. In deze situatie biedt een hospice een uitweg.

Op Texel is gekozen voor een hospice in de vorm van een bijna-thuis-huis, een huis dat ingericht is voor de opvang van stervenden, waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. De eigen huisarts en de thuiszorg blijven de zorg leveren die voorheen ook geleverd werd. De benodigde overige zorg wordt in goed overleg met de naaste familie deels of geheel overgenomen door vrijwilligers. De familie wordt zo ontlast en kan weer gewoon familie zijn die tijd en ruimte krijgt om afscheid te nemen.

Lees verder...

Een fantastisch uithangbord voor het eiland Texel. Ons kantoor vindt het een mooi gebaar dat de opbrengst naar drie goede doelen gaat. Volgens ons zijn dit ook doelen die echt een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Natuurlijk spelen wij mee, u ook?

Melvin Kikkert
Melvin Kikkert,
Directeur NBC Eelman & Partners